فرم نظر سنجی

 

گروه برگ منظر در نظر دارد برای بهبود عملکرد خود نظر شما کارفرمایان محترم را بداند تا بتواند کیفیت خدمات خود را افزایش دهد.

با پر کردن این فرم که تنها ۵ دقیقه زمان شما را میگیرد ما را در بالابردن کیفیت کاریمان کمک کنید.

با تشکر

نظر سنجی کارفرما